“Kiến quốc dĩ giáo học vi tiên, cầu trị dĩ nhân tài vi cấp”

TỔNG HỢP HỌC KÌ 1-NĂM HỌC 2009-2010- LỚP 11A2

2091055

HAI MƯƠI ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA GIÁO VIÊN

1. Hãy vui cùng những thành tích nhỏ bé của học trò và hãy chia sẻ những thất bại của chúng. 2. Bạn là người rất gần gũi với học trò, hãy cố gắng để chúng luôn cởi mở với bạn. Hãy vừa là bạn vừa là thầy của chúng. 3. Đừng ngại thừa nhận với học trò là mình...

TẠP KÝ  (11 bài)
1065893

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 55 NĂM

(55 năm hình thành và phát triển THPT BUÔN MA THUỘT đã để lại nhiều dấu ấn trên vùng đất cao nguyên đầy nắng gió của tổ quốc -Bùi Tâm xin trích đăng bài số 02 về lịch sử và quá trình hoạt động của trường THPT Buôn Ma Thuột từ khi thành lập đến nay .Mong rằng được...

1228974

Phần 04: So sánh về nhà ở

Phần 4 Tâm mỗ này xin được trích đăng sự so sánh về nhà cửa và cách xây dựng , mẫu nhà Về nhà cửa người Anh xưa cũng biết lấy tranh lợp nhà như người Việt . Nói thật giường nằm . Do đó người Anh dùng bốn cọc giăng ở bốn góc giường rồi ra họ chỉ vác từng...

HÌNH ẢNH  (49 bài)

BÀI GIẢNG  (29 bài)

TƯ LIỆU  (178 bài)

GIÁO ÁN  (62 bài)

ĐỀ THI  (45 bài)

LIÊN LẠC  (3 bài)

LỚP 10  (0 bài)

LET'S STUDY ENGLISH  (18 bài)


LƯU NIỆM ONLINE  (30 bài)

ÔN TẬP HỌC KÌ  (5 bài)

KHÁCH ĐẾN MANG THEO LÀN GIÓ MÁT , KHÁCH VỀ ĐỂ LẠI NỖI BÂNG KHUÂNG !- BÙI TÂM XIN BYE BYE !!!!!

THỜI KHÓA BIỂU